Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ) i obhajoby diplomových prací proběhly v červnu 2020 respektive září v roce 2020 na příslušných univerzitách v souladu se stanoveným plánem studia. SZZ německých studentů proběhly prezenčně na univerzitě TU Chemnitz za přítomnosti doc. Ladislava Čepičky a Dr. Salcmana. SZZ studentů ZČU proběhly na Fakultě pedagogické formou videokonference za přítomnosti Prof. Henryho Schulze a Dr. Alexandera Stäubera. Diplomové práce byly obhájeny vždy na mateřské univerzitě. Jak čeští tak němečtí studenti při obhajobách a SZZ uspěli a získali historicky první „dvojitý diplom“ tohoto studijního programu. 

FOTO

Z přijímacího řízení ke studijnímu programu Pedagogika pohybové prevence, na které se přihlásilo do akademického roku 2020/2021 na straně české 16 studentů a 8 studentů na straně německé, jich vzešlo celkem 26. Přijímacím řízením prošli a byli přijati všichni zájemci o studium. 

Náš pobyt v Plzni se dá shrnout těmito slovy: učení, relaxace a zábava. Českou pohostinnost jsme si mohli vychutnat nejen ve třídě, ale i v odpoledních aktivitách po městě Plzni a okolí. Harmonogram zahrnoval také poznání plzeňských památek města, stejně jako další prostopášnosti.

Dne 22. května 2019 proběhlo v Chemnitz první jednání koordinačního výboru studijního programu Pedagogika pohybové prevence. Bylo projednáno přijímání studentů na akademický rok 2019/2020, propagace studijního programu, hodnocení studia a podmínky absolvování studia.

Ve dnech 16. – 17. 2. 2019 se studenti a všichni členové projektových týmů z Centra tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Technické univerzity v Chemnitz účastnili 1. společného workshopu studijního programu „Pedagogika pohybové prevence“ v rámci projektu „Pohybová aktivita dětí Karlovarského kraje a regionu Chemnitz v kontextu jejich celodenního režimu a úrovně motorických schopností„  konaném na české straně, ve městě Karlovy Vary.

Fotogalerie z workshopu

© 2024 Tvorba webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA - Mgr. Martin Groulík