O projektu

Projekt je financován z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 resp. z prostředků státního rozpočtu České republiky na spolufinancování prostředků EU.

Žadatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Centrum tělesné výchovy a sportu (Lead Partner)

Název: Pohybová aktivita dětí Karlovarského kraje a regionu Chemnitz v kontextu jejich celodenního režimu úrovně motorických schopnosti

Partnerem projektu: Technická univerzita Chemnitz, Professur für Sportmedizin/- biologie(Projekt Partner)

Číslo projektu: 100282430

Doba realizace projektu: 1. 6. 2018 – 30. 11. 2020

Oba projektoví partneři se rozhodli vytvořit společný studijní program, díky kterému budou zapojení studenti rozvíjet z části společně v příhraničních týmech jednak své odborné znalosti, praktické dovednosti, ale rovněž jazykové kompetence, čímž vzroste jejich hodnost na trhu práce zejména pak příhraničním regionu.

Díky této spolupráci získá cílová skupina kontakty a vazby na pracovníky, pedagogy, studenty vysokoškolských pracovišť, školy a jiné instituce na druhé straně hranice řešící problematiku pohybové aktivity a zdravého životního stylu jako preventivního faktoru civilizačních chorob.

V rámci výuky povinných předmětů společného studijního programu je plánována příprava, realizace a evaluace projektového vyučování s využitím moderních technologií na zainteresovaných základních školách Karlovarského kraje a regionu Chemnitz.

Studijní plán společného studijního programu „Pedagogika pohybové prevence“ je nastaven tak, aby jeho absolventi byli kvalifikovaní a nadstandardně připraveni na přeshraniční trh práce s vazbou zejména na příhraniční region díky nastavení průběhu studia.

Tento studijní program nabízí možnost absolvovat rozdílné předměty obou vysokých škol v rámci jednoho studia a tím výrazně posílí kompetence jeho absolventů. Každá z partnerských stran má k dispozici odborníky z jiných oborů, kteří ovšem v rámci  mezinárodního týmu jsou schopni garantovat výše uvedený tzv. Double degrese studijní program.

Výsledkem projektu bude nejen akreditačně, ale i fyzicky připravit nový společný přeshraniční navazující magisterský studijní program typu double degree (prestižní studium) s názvem „Pedagogika pohybové prevence“, kde každý z absolventů získá jak český titul Mgr. (magistr), tak německý MsC. (Master of Science).

© 2024 Tvorba webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA - Mgr. Martin Groulík