Termíny akcí

Přijímací zkoušky se uskuteční v pondělí 17. června 2020 v budově Fakulty pedagogické ZČU na Klatovské třídě v učebně KL 236, a to dle následujícího harmonogramu:

 9:00 až 9:30 hodin – prezence

10:00 - 11:00 hodin - písemný test

11:00 hodin - individuální ústní zkoušky v cizím jazyce (AJ/NJ dle výběru uchazeče)

Obsahem písemného testu jsou základní znalosti z vybraných kapitol anatomie a fyziologie na úrovni bakalářského studia oboru Tělesná výchova a sport na FPE ZČU. Cílem je prokázat všeobecný přehled v uvedených oborech.

Motivační pohovor v němčině nebo angličtině, dle výběru uchazeče, bude trvat asi 15 min. Úkolem uchazečů bude mimo jiné prezentovat například:

- vlastní postoj k problematice pohybové prevence,

- vnitřní motivaci, vč. motivace studovat v zahraničí,

- vize vlastního uplatnění v evropském regionu,

- vlastní motivaci k rozvoji jazykových kompetencí,

- snahu o navázání kontaktů v zahraničí,

- motivaci k navazujícímu studiu apod.

 

 

Dne 19. června 2019 jsme započali první část Projektového vyučování spojené s testováním motorické zdatnosti žáků a žákyň 4. tříd na Základní škole Krušnohorská v Karlových Varech. Projektového vyučování a testování se zúčastnilo celkem 33 dětí ze dvou prvostupňových tříd. Projektové vyučování vedli studenti 1. ročníku studijního programu "Pedagogika pohybové prevence" na české straně na základě společně vytvořeného manuálu ve spolupráci s německými studenty. Vedení školy i testovaní probandi k celému projektu přistupovali zodpovědně a rádo se s nimi spolupracovalo. Dne 18. září 2019 proběhlo s vybranou skupinou žáků testování pohybové motoriky formou DMT 6-18 (Deutscher Motorik - Test 6-18). Tento test využíváme k potřebě zmapování motorických kompetencí dětské populace. Longitudinální studie přispěje k hodnocení stavu motoriky dětí mladšího školního věku.

 

© 2024 Tvorba webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA - Mgr. Martin Groulík