Cíle studia

Cílem studijního programu je příprava odborníků ve sféře vzdělávání v pohybových aktivitách dětí i dospělých a jejich prostřednictvím realizovat preventivní působení pohybových aktivit jako kompenzačního činitele negativního působení civilizačních vlivů na zdraví člověka. Příprava je realizována vyváženým, koherentním kurikulem s dostatečnou šířkou a hloubkou odborných a akademických vědomostí vhodných pro vzdělávání, poradenství a řízení pohybových aktivit na školách, v mimoškolní oblasti ve vybraných profesích a ve službách. Výsledky učení, klíčové kompetence, obsah poznatkové báze a teorií včetně klíčových pojmů a dovedností, vyvážená selekce praktických pohybových činností a dovedností, široká škála vyučovacích metod, efektivní dosahování výsledků učení i rozvoj akademických a profesních kompetencí, poskytne studentům potřebné předpoklady pro výkon budoucí profese.

 

© 2024 Tvorba webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA - Mgr. Martin Groulík