Studijní program Pedagogika pohybové prevence

Studijní program je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi Centrem tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Institut für Angewandte Bewegungswissenschaften, Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften, Technische Universität Chemnitz (Institute of Human Movement Science and Health, Faculty of Behavioural and Social Sciences, Chemnitz University of Technology).

Jedná se o výběrový studijní program, do kterého je každoročně přijímáno 15 uchazečů, kteří studují dva semestry na domácí univerzitě, třetí semestr pak na partnerské univerzitě a poslední semestr absolvují podle své volby, buď opět na domovské univerzitě, nebo na partnerské univerzitě.

Garantem studijního programu je doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

 

© 2024 Tvorba webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA - Mgr. Martin Groulík