Přijímání ke studiu

Podmínkou pro přijetí je absolvování bakalářského nebo magisterského studia. Uchazeči vykonají písemnou přijímací zkoušku obsahově odpovídající profilu absolventa bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport a ústní pohovor. Písemná zkouška zahrnuje problematiku anatomie a fyziologie člověka, pohybové rekreace, pedagogiky a psychologie pohybových aktivit. Ústní pohovor je zaměřen na celkovou orientaci uchazeče v oboru a je veden v anglickém nebo německém jazyce.

Motivační pohovor v němčině nebo angličtině, dle výběru uchazeče, bude trvat asi 15 min. Úkolem uchazečů bude mimo jiné prezentovat například:

- vlastní postoj k problematice pohybové prevence,

- vnitřní motivaci, vč. motivace studovat v zahraničí,

- vize vlastního uplatnění v evropském regionu,

- vlastní motivaci k rozvoji jazykových kompetencí,

- snahu o navázání kontaktů v zahraničí,

- motivaci k navazujícímu studiu apod.

V akademickém roce 2019/2020 bylo přijato a zapsalo se ke studiu 9 studentů

© 2024 Tvorba webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA - Mgr. Martin Groulík