Studijní plán

Studijní plán obsahuje povinné předměty, povinně volitelné předměty a prostor pro výběrové předměty.

Povinné předměty v celkové hodnotě 92 kreditů jsou zařazeny do prvních třech semestrů studia.

Povinně volitelné předměty v celkové hodnotě 44 kreditů jsou zařazeny do bloku, ze kterého si studenti musí zvolit nejméně 22 kreditů. Studenti si volí předměty podle toho, zda budou absolvovat závěrečný semestr v Plzni nebo v Chemnitz.

Prostor na výběrové předměty v celkové hodnotě 6 kreditů představuje 5% celkového počtu kreditů nutných pro absolvování studia a studenti si mohou zapsat libovolný předmět akreditovaný na ZČU v Plzni nebo na TUCH.

© 2023 Tvorba webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA - Mgr. Martin Groulík